•   Sınırsız Dil Yönetimi  
 •   Kur Sistemi   
 •   Bayi Sistemi (B2B)  
 •   Sınırsız Ürün Varyant Özelliği  
 •   Xml İçeri ve Dışarı Aktarma  
 •   Sınırsız Anasayfa Hikaye - Kampanya Sistemi  
 •   Sınırsız Anasayfa Slider Özelliği  
 •   Ürün Kopyalama Sistemi  
 •   Toplu Fiyat GÜncelleme Sistemi  
 •   Kategori Bazlı Popup Reklamı  
 •   Müşteri Yorumları Sistemi  
 •   Hızlı Sipariş Sistemi   
 •   Hediye Kuponu Sistemi  
 •   Sipariş Bilgilendirme Sistemi  
 •   Online Ödeme (Pos) - Banka Havale - Kapıda Ödeme  
 •   Sınırsız Dil Yönetimi  
 •   Kur Sistemi   
 •   Bayi Sistemi (B2B)  
 •   Sınırsız Ürün Varyant Özelliği  
 •   Xml İçeri ve Dışarı Aktarma  
 •   Sınırsız Anasayfa Hikaye - Kampanya Sistemi  
 •   Sınırsız Anasayfa Slider Özelliği  
 •   Ürün Kopyalama Sistemi  
 •   Toplu Fiyat GÜncelleme Sistemi  
 •   Kategori Bazlı Popup Reklamı  
 •   Müşteri Yorumları Sistemi  
 •   Hızlı Sipariş Sistemi   
 •   Hediye Kuponu Sistemi  
 •   Sipariş Bilgilendirme Sistemi  
 •   Online Ödeme (Pos) - Banka Havale - Kapıda Ödeme  

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.

 
1. Taraflar

a) www.liyaarven.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. İstanbul adresinde mukim ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş..  (Bundan böyle ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. olarak anılacaktır).

b) www.liyaarven.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

 
2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. 'nın sahip olduğu internet sitesi www.liyaarven.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.liyaarven.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, .ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş..'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, ....ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ....ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş..'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ...ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. .'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.liyaarven.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.liyaarven.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.liyaarven.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin ....ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. 'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ...ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş...'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. .ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.liyaarven.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ....ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ...ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. .'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ...ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. .'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş......'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş....'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.liyaarven.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.... mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.... tarafından www.liyaarven.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. ...ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş..., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya .ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.....ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) .ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.....ve ....www.liyaarven.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.liyaarven.com ....web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye .... www.liyaarven.com  web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş...., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya ....www.liyaarven.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. .., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.. ..'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş......, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

 
4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.... tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ..ARVEN PLASTİK İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. A.Ş.... üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 
5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.